Úspěšné dítě, o.p.s.

Posláním společnosti Úspěšné dítě je hledání a realizace cest a metod podporujících psychomotorický vývoj dětí. Vycházíme z přesvědčení, že dobrý základ je předpokladem pro úspěšnou budoucnost. Při regeneračních a rekondičních cvičeních jsou využívány poznatky a doporučení zakladatelky společnosti MUDr. Kleplové.

Cílem společnosti je vybudování cvičebního a poradenského centra pro podporu psychomotorického vývoje a rozvoje osobnosti dětí raného věku, dětí předškolního a školního věku i dospělých.

Chcete-li podpořit naši činnost, obraťte se na nás!

Číslo účtu pro finanční dary je: 104 115 4959/5500
INFORMAČNÍ BROŽURA SPOLEČNOSTI ÚSPĚŠNĚ DÍTĚ, o.p.s. (v pdf) >>>

Uspěšné dítě, o.p.s., Mírového hnutí 2137, 149 00 Praha 4
Mobil: +420 606 187 639
E-mail: marketakoh@gmail.com, Web: http://www.uspesnedite.cz