Spolupráce

Fond Partnerství - Program Švýcarsko-ceské spolupráce

MF ČR

Fond partnerství

Program švýcarsko-ceské spolupráce – který byl schválen švýcarským lidem v referendu, si klade za cíl přispět ke zlepšení v oblastech, jako je hospodářský růst, lepší sociální zabezpečení, ochrana životního prostředí, vyšší veřejná bezpečnost a fungující občanská společnost prostřednictvím 38 projektu, které by měly přinést dlouhodobé efekty.

Fond Partnerství byl přímým nástrojem k posílení stávajících a navázání nových partnerství mezi organizacemi v  České republice a ve Švýcarsku. Z celkového grantu Programu švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) bylo pro Fond určeno 5,05 mil. CHF, což ve svém výsledku umožnilo podpořit v období 2009 až 2016 celkem 98 projektu zaměřených na výměnu zkušeností a spolupráci českých subjektů se švýcarskými partnery.

Více informací naleznete v této brožuře (formát pdf).


TŘEBÍČSKÉ CENTRUM, o.s.

Třebíčské centrum o.s., nabízí aktivitu
"Vedení k úspěchu dítěte" - aplikace metody MUDr. Kleplové.

Jedná se o cíleně prováděné komplexní cvičení vycházející z fyziologického vývoje pohybu, psychiky, koordinačních schopností, citu a sociálního cítění.

Program je aplikován formou kurzu pro rodiče a jejich děti dle typu obtíží -
kurz "motorických cvičení":
I. plazení, lezení
II. koordinace pohybů, správné držení těla, symetrie, stimulace postury, plosky;
při každém typu cvičení jde o propojení řízeného pohybu s řečí - myšlením, rytmem, reakčním časem.

Lektorky: Mgr. Marta Pokorná, Mgr. Miluše Ustohalová; absolventky dlouhodobého akreditovaného vzdělávání pod vedením MUDr. Kleplové.

Vice informaci zde >>> (pdf)

Třebíč Třebíč Třebíč

Třebíč Třebíč Třebíč

Uspěšné dítě, o.p.s., Mírového hnutí 2137, 149 00 Praha 4
Mobil: +420 606 187 639
E-mail: marketakoh@gmail.com, Web: http://www.uspesnedite.cz