Příběh Bodové cvičební metody MUDr. Kleplové

Šestnáctiletý hoch havaroval na motorce. Výsledkem bylo těžké poranění celého komplexu nervů, které zajišťují pohyb paže. Přes různé medicínské procedury stav za několik roků vypadal tak, že bylo uvažováno o amputaci celé paže. Matka - zdravotnice odmítla a obrátila se na mne s výzvou "abych to zkusila". Zkusila jsem "to" a výsledkem je nejen zachování celé paže, z větší části funkční, ale i nová REFLEXNĚ PŮSOBÍCÍ bodová cvičební metoda, která dovedla mnoho kojenců do perfektního stavu a pomohla zlepšit tělesné i duševní funkce dětí s dětskou mozkovou obrnou (DMO) a lehkou mozkovou dysfunkcí (LMD). Je velmi účinná i u dětí s nově používaným termínem "hyperaktivní dítě". Pacient při dotyku v určitých místech hlásil "tady to cítím" (měl ztrátu citlivosti na celé paži), "běží to" a určil i konečné místo pocitu vjemu. Během léčby se v místech, které popisoval "od – do" začaly objevovat známky pohybu. Počet citlivých míst i drah se rozrůstal, svaly se formovaly a pacient začal vědomě některé pohyby provádět. Pocity, které uváděl byly: "brnění, svědění, pálení" podle použitého bodu nebo stavu zlepšení. Bolest uváděl pouze při velkém a silném tlaku na bod a v tom případě hlásil "to nejde" – pohyb nebyl vyvolán, ani ho nebylo možné později vědomě provést.

Ve stejné době jsem měla v péči více kojenců s poporodní obrnou pažního pletence, čili stejný typ poranění jako u uvedeného mladíka. Zkusila jsem použít stejné body a výsledek byl překvapivý, kojenec nereagoval pouze paží, ale objevil se pohyb i nožek, trupu a hlavy čili celý pohybový komplex. V roce 1986 jsem zaváděla léčebnou formu rodiče s dětmi na léčebně Erben v Teplicích. Sjíždělo se tam mnoho pacientů s diagnózou: dětská mozková obrna/ poranění pažního pletence z celého území našeho státu (Čechy, Morava, Slovensko) v různém věku a různém stadiu onemocnění. Vedla jsem u nich rehabilitaci touto metodou.

Poznatky jsou tyto:

  • čím je dítě mladší, nebo je mozek více poškozený, tím je pohyb viditelnější na více částech těla
  • se zlepšováním mozkové činnosti nebo pohybové funkce je viditelná odpověď menší.
Proč zdůrazňuji viditelná?

V dospělém člověku aktivace pohybových řetězců také existuje – používám ji pro regeneraci, ale není okem postřehnutelná. Sval, nebo ruka se nepohnou, cvičenec pouze pociťuje úlevu, zvětšený rozsah pohybu (např. u skolióz, vadného držení, přetížení ze sportu apod.). Jakmile však dojde k úrazu nebo poškození mozku, reaguje i dospělý člověk podobně jako kojenec. (To využívám při úrazech a centrálních mozkových příhodách.)

Co mají společného všechny techniky, kde se objevuje slovo "reflex"?

  • každá má svoji specifiku, výsledek jejich působení záleží na znalostech, zkušenostech a odpovědnosti toho, kdo léčbu vede
  • mají sloužit k upevnění a zlepšení zdraví člověka
Uspěšné dítě, o.p.s., Mírového hnutí 2137, 149 00 Praha 4
Mobil: +420 777 038 293
E-mail: mala@uspesnedite.cz, Web: http://www.uspesnedite.cz