Cvičení pro děti

Společnost Úspěšné dítě o.p.s. nabízí cvičení pro předškolní děti, které je zaměřeno na rozvoj hrubé a jemné motoriky. Cvičení je založeno na celostním programu MUDr. Kleplové. Při cvičení je využito mnoho netradičních i tradičních pomůcek – šlapadla, dvojmíče, šátky, obruče, švihadla. Nedílnou součást tvoří hudebně pohybová výchova se zaměřením na rytmus. Při cvičení se bere ohled na pohybové a věkové zvláštnosti dětí.

Cvičení vedou:

Mgr. Markéta Kohoutková

Markéta Kohoutková

  • 2016 absolvovala seminář “STIMULACE VÝVOJE DÍTĚTE DO 1 ROKU s ohledem na psychomotorický vývoj a jeho odchylky”
  • 2015 osvědčení Instruktora kreativních a pohybových aktivit pro rodiče s dětmi (odborná způsobilost pro CVIČITELE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ A RODIČŮ S DĚTMI) Akreditace MŠMT – 093/2012-50-A
  • 2014 absolvovala seminář “ Desatero pro rozvoj dětí v MŠ” (řešení problému ADHD pohybem) Akreditace MŠMT-33197/2013-1-761)
  • 2004 Vystudovala Pedagogickou Fakultu UK Praha obor Speciální pedagogika
  • Zaměřuje se na podporu zdravého psychomotorického vývoje dětí, prevenci vývojových poruch u batolat a zmírňování jejich případného dopadu na rozvoj předškolních a školních dovedností
  • 2009 absolvovala dva na sebe navazující týdenní semináře pro přístup k jedincům s autismem - Son Rise Program v Autistic Centrum of America, Sheffield, USA.
  • 2007 absolvovala dvoudenní seminář pro využití prostředku augmentativní a alternativní komunikace – Makatonu, v Centru pro augmentativní a alternativní komunikaci v Praze

Kontakt:
Tel.: 606 187 639
E-mail: marketakoh@gmail.com
Web: http://www.uspesnedite.cz

 

Radmila Dvořáková

Radmila Dvořáková

Kontakt:
Tel.: 603 723 062
www.facebook.com/uspesnedite

 

Anička Hrižová

Anička Hrižová

Kontakt:
Tel.: 608 107 602
www.facebook.com/uspesnedite

Uspěšné dítě, o.p.s., Mírového hnutí 2137, 149 00 Praha 4
Mobil: +420 606 187 639
E-mail: marketakoh@gmail.com, Web: http://www.uspesnedite.cz