O metodě

Bodová cvičební metoda MUDr. Kleplové® byla vyvinuta v roce 1978 v Kamenickém Šenově a autorkou je v její praxi dále rozvíjena.

Metoda pracuje se složitými reflexně-koordinačními soubory tak, že z jednoho správně vybraného bodu se reflexně rozvine celý pohybově koordinační celek (např. z bodu na ruce přechází pohyb na hlavu, trup a dolní končetiny). Aktivací daného bodu tedy docílíme rozpohybování svalových skupin, které s daným bodem reflexně souvisí. Tak je možné docílit například pohybu končetiny, která je označena za nepohyblivou. Čím je dítě mladší, nebo jedinec více postižený, tím můžeme tento pohyb navenek lépe vidět. U starších dětí, nebo dospělých probíhá zapojování svalových skupin tak, že napomáhá posílení ochablých svalů a uvolnění svalů přetížených.

U jakých klientů tedy nachází metoda největší uplatnění? V současné době jsou to především děti s diagnózou LMD (lehká mozková dysfunkce - hyperaktivita, hypoaktivita, dyslexie, dysgrafie, porucha řeči) nebo podezření na ní.

Dítěti v jakémkoli věku můžeme praktikováním Bodové cvičební metody pomoci ke korekci nebo k odstranění již diagnostikovaných školních problémů, nebo možných budoucích školních problémů.

U dětí zdravých metoda pomůže k rychlejšímu tělesnému i duševnímu rozvoji a uplatnění jeho schopností, také zlepší jeho koordinační dovednosti pro život, sport i školu.

Pokud tedy dítě s LMD začne se cvičením od kojeneckého věku, má velice reálnou šanci předejít všem problémům, které se u této dysfunkce předpokládají a tak úspěšně zvládnout školní docházku. Podstatnou nutností k úspěšnosti dítěte musí být zájem a láska rodiny. Bez pravidelného domácího cvičení není možné dosáhnout předpokládaných výsledků a zlepšení problémů.

Bodová cvičební metoda MUDr. Kleplové® nachází uplatnění také u dospělých s problémy únavového syndromu, vyčerpání, bolestmi zad a hlavy či opotřebování věkem a skolioz.

U klientů všeho věku Bodovou cvičební metodu MUDr. Kleplové® úspěšně použijeme u poúrazových stavů či po operacích pohybového aparátu.

Použitelnost metody v tak rozsáhlé věkové i zdravotní škále je podmíněna dokonalou znalostí pohybového vývoje a vývoje pohybu a rozborem pohybu každého pacienta nebo klienta. Proto s metodou budou pracovat pouze lékaři, kteří budou v technice Bodové cvičební metody MUDr. Kleplové® vyškoleni.

Každý klient má svůj vlastní soubor, který je na druhé nepřenosný, soubor jeho cviků se v čase postupně mění tak, jak se mění pohybové schopnosti klienta. Práce s metodou je tedy záležitostí dlouhodobou.

Bodová cvičební metoda MUDr. Kleplové® je vysoce nadstandardní metodou, která není hrazena pojišťovnami. Její úspěšnost je potvrzena dlouholetými zkušenostmi autorky.

Bodová cvičební metoda MUDr. Kleplové® není metodou MUDr. Vojty, má zcela odlišné pojetí přístupu k pacientovi. Také není jakoukoliv jinou technikou označovanou za„reflexní cvičení“ ani není technikou akupresury, neboť používané body mají jiný charakter než body akupunkturní.

Bodová cvičební metoda MUDr. Kleplové® byla přednesena na:

  • XXIV. konferenci o dětské mozkové obrně 15. - 18. 12. 1995 v Teplicích
  • VII. sjezdu Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny 12. - 13. 5. 2000 v Luhačovicích
  • Sympoziu informační medicíny a terapie v Brně 19. - 21. 10. 2001
  • V. Českém pediatrickém kongresu s mezinárodní účastí v Teplicích 4. - 7. 9. 2002
Uspěšné dítě, o.p.s., Mírového hnutí 2137, 149 00 Praha 4
Mobil: +420 777 038 293
E-mail: mala@uspesnedite.cz, Web: http://www.uspesnedite.cz