Autorka metody

Kleplova Vera Autorkou této metody je MUDr. Věra Kleplová, dětský lékař, absolvent Fakulty dětského lékařství Univerzity Karlovy Praha (1962), lékařka oboru Fyziatrie, balneologie, léčebné rehabilitace, trenérka. Od r. 1962 do 1994 péče o děti ve všech odvětvích dětského lékařství (dětské oddělení, novorozenecké oddělení, obvodní lékař, školní služba, jesle, mateřské školy). Současně od r. 1972 vedení rehabilitační péče od kojeneckého věku na vyčleněných lůžkách dětského oddělení nemocnice Duchcov a v Pohybové poradně pro okresy Teplice, Česká Lípa, Děčín. V roce 1986 na požádání ČS státní lázně TEPLICE zavedení a vedení lázeňské péče formou rodiče s dětmi na léčebně Erben.

Rehabilitační péče od samého začátku (1972) vedena technikou manželů Bobathových. V r. 1978 vzniká originální regenerační, rehabilitační a rekondiční Bodová cvičební metoda MUDr. Kleplové®, která se s velmi dobrými výsledky dále rozvíjí.

V r. 1990 založeno Pohybové studio MUDr. Kleplová, které slučuje práci medicínskou, trenérskou, metodickou, lektorskou, přednáškovou a publikační.

Padesát let práce s dětmi jak zdravými, tak s dětmi se zdravotními problémy dává velkou možnost pozorování dětí, sledování jejich vývoje i účinků cíleného cvičení na zdravotní stav i úspěšnost dítěte, v současné době již ve třetí generaci.

Uspěšné dítě, o.p.s., Mírového hnutí 2137, 149 00 Praha 4
Mobil: +420 777 038 293
E-mail: mala@uspesnedite.cz, Web: http://www.uspesnedite.cz