Kontakty - životopisy

Mala Hana Mgr. Hana Matušincová


 

 

 

  Vzdělání

 • 2008 – 2010 - UK Praha – husitská teologická fakulta – navazující magisterské studium - husitská teologie v kombinaci s psychosociálními studii (státní zk.: psychosociální studia, církevní právo, systematická teologie, biblická teologie)
 • 2006 - 2008 – UK Praha – husitská teologická fakulta – bakalářské studium – sociální pedagogika (státní zk.: teologie, psychologie, pedagogika)
 • 2002 – 2004 – JČU České Budějovice – 3 semestry – psychosociální rehabilitace o postižené děti, dospělé a stare osoby, přerušené studium – 18 měs. stáž v USA
 • 1999 – 2002 – VZŠ Příbram – všeobecná diplomovaná sestra
Další vzdělání, kurzy
  2011
 • ISLAND - školka Mulaborg (školka pro všechny), The Icelandic ADHD Association - 4 dny

 • APLA - výchova a vzdělávání dětí s autismem I - 4 dny
 • 2010

 • videotrenink interakcí - supervize - u Mgr. Šestákové - 2 hod.

 • celostní program vývoje - diferenciace pohybu - u MUDr. Kleplové - 5 hod.
 • 2009

 • Diagnostika pohybových schopností – 16 hod., FTVS
 • 2008

 • supervize vedení k úspěchu dítěte, řešení LMD – 12 hod., lektor MUDr. Kleplová
 • psychomotorika v pedagogické a terapeutické praxi – 3 hod., FTVS
 • 2007

 • vedení k úspěchu dítěte, řešení LMD – 42 hod., lektor MUDr. Kleplová
 • financování vzdělávacích projektů – 16 hod., ICN


Sestakova Alena Mgr. Alena Šestáková

bytem Děčín

Vzdělání
SVVŠ
Pedagogická fakulta – učitelství pro školy 2. cyklu a speciální pedagogika obor psychopedie-etopedieDalší zvyšování kvalifikace

 • postgraduální studium pro výchovné poradce
 • psychoterapeutický kurz pro práci s dětmi
 • kurz "Sexualita lidí s mentálním postižením" na Akademii J.A.Komenského v Praze
 • program IPPP Praha – "Metodika práce s klienty s autismem"
 • v letech 2000 – 2001 členka týmu trenérů v rámci Holandsko-českého projektu "Péče o starší občany" a po absolvování stáže v Holandsku lektor výcvikového kurzu pro manažery domovů důchodců z ČR – téma kurzu "Kvalita života v domovech důchodců" – po ukončení výcviku manažerů spolku s ostatními lektory jsem se podílela na zpracování "manuálu"
 • 2001 – Reiki I a II
 • 2002 – 2004 SPIN Praha – základní výcvik ve VTI – zakončeno certifikátem "VTI videotrenér"
 • 2002 – PhDr. I. Veltrubská – "Supervize jako sebereflexe"
 • 2003 – I/2006 - pokračování kurzu supervize - celkem 300 hodin, tj. 2 cykly po 150 hodinách
 • 2003 – Diakonie ČCE Praha – kurz "Plánování přechodu do nezávislého života"
 • 2005 – kurz "Doteková terapie" – Pragoversa Praha

Praxe

 • učitelka 2. stupně ZŠ, výchovný poradce na ZŠ
 • pedagog Okresní pedagogicko-psychologické poradny
 • ředitelka ÚSP v letech 1984 – III/2007
 • t.č. OSVČ – VTI, supervize, poradenství v oboru speciální pedagogika
 • v roce 2006 jsem byla nominována na "Cenu Milana Chába" – ocenění těch, kteří svou činností a osobním přístupem přispívají k začlenění hendikepovaných osob do společnosti a běžného způsobu života

Publikační a pedagogická činnost

 • zpracování manuálu jako výstup práce lektorského týmu NL - CZ projektu
 • články do tisku na téma hendikepovaných osob, využívání speciálních metod v práci s nimi apod.
 • lektorská činnost – vedení studentů SŠ , přednášky pro žáky ZŠ i personál ÚSP a domovů důchodců
 • opakovaně konzultant a oponent diplomových prací v oboru hendikepovaných osob, zavádění standardů péče do praxe apod.

Záliby

 • videotrenink interakcí
 • cykloturistika
 • pobyt v přírodě
 • t.č. plním roli babičky dvou vnoučat, což považuji za nejkrásnější roli v životě.

Děčín 26. 9. 2007

Uspěšné dítě, o.p.s., Mírového hnutí 2137, 149 00 Praha 4
Mobil: +420 777 038 293
E-mail: mala@uspesnedite.cz, Web: http://www.uspesnedite.cz